Onlineboekhoudeninfo.nl

Alles over online boekhouding

Vergoeding adviesbureaus

In dit artikel zal kort aandacht worden besteed aan de vergoeding die adviseurs van adviesbureaus ontvangen. Waarom krijgt een adviesbureau überhaupt een vergoeding, is dat voor behaalde resultaten, aangebrachte organisatieveranderingen, gerealiseerde besparingen of lean manufacturing. Te veel adviesbureaus ontvangen een vergoeding, terwijl eigenlijk nauwelijks een prestatie is geleverd of toegevoegde waarde is gecreëerd en daarmee samenhangend groei en winst. Anders verwoord, er is geen “value for money”.

De adviezen die adviesbureaus uitbrengen zijn helaas vaak te vrijblijvend, bedrijven die een adviesbureau inhuren moeten zich realiseren dat de adviseur ook daadwerkelijk iets moet realiseren. Nog altijd leveren alleen geïmplementeerde adviezen geld op, ‘nog’ niet uigevoerde adviezen leveren immers geen geld op het helpen het bedrijf niet verder. In het Engels kort verwoord “getting things done”. Het is nu te vanzelfsprekend dat adviesbureaus een vergoeding ontvangen, zonder dat hier een duidelijke prestatie tegenover staat.

Vergoeding op basis van prestatie

Niet alles is af te bakenen, maar bedrijven moeten wel strakker de vinger aan de pols houden. Ze zouden adviesbureaus bijvoorbeeld kunnen inhuren op basis van “no cure no pay”, maar dit stoot tegen het zere been van de adviesbureaus. Je moet als bedrijf echter geen adviseurs inhuren op basis van een urenvergoeding, dit leidt tot te hoge rekeningen en ontevredenheid over de geleverde prestatie. Wij van Consultant Op Maat pretenderen een tussenvorm, namelijk een minimale vaste vergoeding die de kosten dekt en een aparte vergoeding op basis van geleverde prestatie. Als adviesbureau profiteer je dan als werkelijk resultaat wordt geboekt, hierdoor wordt de kwaliteit van het advies verhoogd.